به روز باشیم !؟

به روز باشیم !؟

در روزگاری که سبک ِخوب بودن مچاله

وحقیقت تفاله می شود

پولها حرف می زنند

و خوب بودن ممنوع است

به روز باشیم !؟

در روزگاری که فرشتگان چرت می زنند

و سکوهای زیرزمینها

مردم رابا زور بهشت می برند

شاید در لاابلی های پرتردید

جهنم را قرنطینه کرده اند

تا ویروس به مغزهای بو گرفته نرسد

شاید کلید روزهای خوب را

کلافهای گره خورده بلعیده اند

باورم نمی شود!!

با اتفاقهای بزرگ، کوچک شده ام

آنقدر که مادرم نمی داندچند ساله ام

آنقدر که برای به روز شدن

شانه های شب را تراشیده ام

....

فنون کم بیانم را

با حرفهای پر از حرف منع می کنم

تا عقرب زمان آلوده ام کند

....

دیگر برای پس گرفتن دیر است

روزهای به روز شدن

و دور شدن از تمام ِ بشریت

 

/ 4 نظر / 39 بازدید
مهدی آخرتی

آن روز بر غربت مزار تو بودم . . . با متن و شعر به روزم دوباره برگشته ام تا زود به زود به روز شوم

عمو علی

[گل][گل][گل][گل][گل] هزار راه نرفته هزار خواهش و آیا هزار پرسش و اما هزار چون و هزاران چرای بی زیرا هزار بود و نبود هزار شاید و باید هزار باد و مباد هزار کار نکرده هزار کاش و اگر هزار بار نبرده هزار بوک و مگر هزار بار همیشه هزار بار هنوز ... مگر تو ای همه هرگز مگر تو ای همه هیچ مگر تو نقطه پایان بر این هزار خط ناتمام بگذاری مگر تو ای دم آخر در این میانه تو سنگ تمام بگذری [گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی آخرتی

شما عزیزید بهانه ای شد تا دوباره بخونمتون