خمیازه های مکرر

وقتی واژه ها
در نگاهت ،عروس می شوند
چرا ؟
با نقطه چین آغاز کنم
سرودن عشقت را؟
وچرا به دوش بکشم
اندام قافیه را؟
وقتی تو می خوانی!
می دانم !
تو زیبا ترین شعری!!!!!!!
پس بمان !
در میان دفتری
 که زیر قدمهای احساست
کز می کند
وبا خمیازه های مکرر
جمله های ناتمامش را
تمام می کند

/ 1 نظر / 25 بازدید
كوچه مهتاب... كوچه گرد

سه نقطه هاي تو گاه هزار واژه و من! در پي يك نقطه از لبت مانده ام بي قرار!!! ... زيبا بود! [گل]